Kontakt

Za sve informacije vezane za trening, utakmice i klub Beogradski Zombiji možete se obratiti :

– Aleksandru na telefon 063/1016-621.

– Milanu na telefon 069/291-28-90

– Ivanu na telefon 064/283-08-93